DDHXJC1TZuCkMunYkLU2EmGaUtyLvvYHM6
Balance (DTEM)
54.60000000