DDHXJC1TZuCkMunYkLU2EmGaUtyLvvYHM6
Balance (DTEM)
101017.92292419